Osiem zasad tłumaczenia wysokiej jakości

Osiem zasad tłumaczenia wysokiej jakości

Na początek trzeba wyjaśnić, co rozumiemy przez frazę tłumaczenia wysokiej jakości. Jak to zdefiniować?

Warto zauważyć, że sposób zdefiniowania stopnia jakości tłumaczenia może zależeć od treści, celów biznesowych i tego, kto będzie właściwym odbiorcą przetłumaczonego tekstu. Według najprostszej definicji tłumaczenie wysokiej jakości cechuje się brakiem błędów w przetłumaczonym tekście. Jeśli jest to tekst specjalistyczny czy medyczny, wyznacznikiem będzie precyzja tłumaczenia z naciskiem na specjalistyczne terminy. Jeśli są to dokumenty korporacyjne, bierzemy pod uwagę wyczucie kultury danej firmy i terminologię. Jeśli są to materiały marketingowe, tłumaczenie powinno być ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu (w tym szczególnym przypadku tłumaczenie nie będzie dosłowne, ale dostosowane pod względem zwrotów, idiomów i wyrażeń do języka używanego przez klientów na rynku docelowym).

Nikt lepiej niż ty nie rozumie twojej firmy i jej celów biznesowych, dlatego bezpośrednia współpraca z biurem tłumaczeń zapewni najlepsze jakościowo tłumaczenie dotyczące twojego produktu.

Oto kilka zasad, które pomogą Ci otrzymać tłumaczenie wysokiej jakości:

  1. Upewnij się, że tłumaczenie (jak również edycję i w razie potrzeby, korektę) wykona native speaker. To podstawa tłumaczenia wysokiej jakości. Trzeba pamiętać, że zdolność rozumienia i mówienia w języku obcym nie jest równoznaczna ze zdolnością wykonywania wysokiej jakości tłumaczeń. To tylko fundament, baza dla tłumaczenia. Wysoką jakość tłumaczenia gwarantuje tłumacz, posiadający głęboką znajomość gramatyki, składni i opanowanie języka docelowego na poziomie, który pozwoli mu napisać tłumaczony tekst tak, by miał naturalne brzmienie. Zupełnie jakby został on pierwotnie napisany w języku docelowym, a nie przetłumaczony. Takie wysokiej jakości tłumaczenie może zapewnić tylko tłumacz będący native speakerem.
  2. Pokaż swojemu menedżerowi z biura tłumaczeń przykłady wcześniejszych zleceń, z których jakości jesteś zadowolony (bądź niezadowolony).
  3. Przedstaw swojemu menedżerowi z biura tłumaczeń glosariusz (bazę terminów), który odpowiada polityce biznesowej twojej firmy. Jeśli nie masz jeszcze takiego glosariusza, ułóż go razem z biurem tłumaczeń przed rozpoczęciem tłumaczenia. W ten sposób będziesz mieć pewność, że wszystkie terminy specjalistyczne, które odnoszą się do twojego produktu lub firmy zostaną poprawnie przetłumaczone. A menedżer z biura tłumaczeń będzie w stanie sprawdzić, czy terminy zostały dobrze przetłumaczone we wszystkich częściach tekstu.
  4. Jeśli jest taka możliwość, pozwól tłumaczowi poznać twój produkt (wersja testowa aplikacji, strony, link do dokumentacji produktu), żeby umożliwić mu osadzenie tłumaczenia w kontekście produktu, a nie w oderwaniu od niego.
  5. Do tłumaczenia na język obcy dostarczaj tekst wysokiej jakości, ponieważ po przetłumaczeniu nie stanie się on lepszy.
  6. Wyznacz w swojej firmie odpowiedzialną osobę do kontaktu z biurem tłumaczeń, tak, aby menedżer biura mógł poprosić o wyjaśnienie szczegółów odnośnie produktu.
  7. Przeznacz odpowiednią ilość czasu na wykonanie tłumaczenia, bo przecież „szybko” i „w wysokiej jakości” to nie synonimy.
  8. Po wykonaniu tłumaczenia i zakończeniu pracy nad tekstem wyślij go do biura tłumaczeń do korekty, czyli poprawy tłumaczenia już w jego finalnej wersji jako produktu, przed zaprezentowaniem go klientom.

 

W FinTranslation:

  • Oferujemy pisemne tłumaczenie tekstów z języka polskiego na rosyjski i ukraiński oraz z rosyjskiego i ukraińskiego na polski.
  • Oferujemy tłumaczenie stron internetowych z polskiego na rosyjski i ukraiński oraz z rosyjskiego i ukraińskiego na polski wraz z lokalizacją.

 

Wyceń i zamów tłumaczenie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *