Tłumaczenie umowy i innych dokumentów prawniczych

Tłumaczenie umowy i innych dokumentów prawniczych. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę?

Po pierwsze, należy zadecydować, czy właściwie potrzebne jest tłumaczenie umowy, czy też trzeba ułożyć nową umowę od podstaw. Przykładowo, nasi klienci, którzy prowadzą biznes w Polsce i w Ukrainie, często zamawiają tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski tekstu umowy albo licencji czy innych zezwoleń w celu umieszczenia go na stronie lub w sklepie internetowym – w takich przypadkach zalecamy ułożenie nowej umowy do użytku na terytorium Polski i innych krajów UE, ponieważ prawo w tych sferach jest bardzo różne i samo tłumaczenie tekstu umowy, używanej dla celów biznesowych w Ukrainie, nie pozwoli klientowi na zastosowanie jej w Polsce. W takich przypadkach trzeba ułożyć nową, oddzielną umowę w języku polskim.

Tłumaczenie umowy (często do wersji dwujęzycznej) jest konieczne i sensowne w przypadku umów międzynarodowych. Tłumaczenie umów należy do tłumaczeń prawniczych.

Dokumenty prawnicze powinny być tłumaczone tylko przez profesjonalnych tłumaczy, którzy specjalizują się w tłumaczeniach prawniczych i mają wykształcenie prawnicze abo co najmniej znaczne doświadczenie w tłumaczeniach z tej tematyki. Pomyłki w tłumaczeniu tekstu umowy mogą spowodować na przykład niewłaściwą interpretację warunków umowy, straty materialne, wniesienie skargi sądowej.

Trudność w tłumaczeniu prawniczym polega na tym, że tekst źródłowy dokumentu został przygotowany w odniesieniu do odpowiedniego systemu prawnego, co znajduje odzwierciedlenie w zawartych w nim terminach prawnych, a tekst tłumaczenia powinien funkcjonować w ramach innego systemu prawnego, z charakterystycznymi dla niego terminami prawnymi.

Poza poprawnym tłumaczeniem terminów dokumentu oraz zachowaniem stylu dokumentu w tłumaczeniu, ważne są jeszcze następujące kwestie:

  • Jednorodność tłumaczenia terminologii i tekstu jako całości. Aby to osiągnąć, warto stworzyć bazę terminów i korzystać z niej w procesie tłumaczenia. Przykładowo, w bazie terminów ustaliliśmy, że terminowi „agreement” odpowiada słowo „umowa”, co oznacza, że wynikiem tłumaczenia wysokiej jakości będzie tekst końcowy w języku polskim, w którym podany termin w całym tekście będzie przetłumaczony jako „umowa”. Jeśli nie stworzono bazy terminów, to pojawia się ryzyko, że w otrzymanym tłumaczeniu na początku tekstu termin „agreement” zostanie przetłumaczony jako „umowa”, w środku tekstu jako „ugoda”, a na końcu jako „kontrakt”.  Jeśli jest to jeden z kluczowych terminów dotyczących produktu, należy wpisać go do bazy terminów, aby był zawsze tłumaczony jednakowo.
  • Poprawne tłumaczenie nazwy firmy i jej formy prawnej. Przestrzegamy następujących zasad: nie tłumaczymy nazwy firmy i jej formy prawnej, dokonujemy transliteracji. Jest to spowodowane tym, że bezpośrednie tłumaczenie ukraińskiej formy prawnej OOO lub TOW jako na przykład Ltd – w języku angielskim czy sp. z o. o. – w języku polskim jest nieprawidłowe. Taki skrót oznacza miejsce rejestracji firmy.  W FinTranslation mamy następującą regułę tłumaczenia nazw: naprzykład, oryginalna nazwa i forma prawna firmy – ТОВ „Ірис”. Tłumaczenie na angielski: TOV Irys (Ltd), tłumaczenie na polski: TOW Irys (sp. z o. o.). W ten sposób uzyskujemy transliterację formy prawnej oraz nazwy (ponieważ firma działa w obrębie prawa ukraińskiego), a w nawiasie dopisujemy analogiczną formę prawną kraju języka docelowego.
  • Tłumaczenie adresu. Jesteśmy zdania, że w przypadku tłumaczeń prawniczych adres należy pozostawić w oryginale. Można także dokonać transliteracji (nie – tłumaczenia) adresu na język obcy, ale jednocześnie zawsze trzeba zachować wersję oryginalną. Dlaczego tak: w umowie adres funkcjonuje jako adres do korespondencji i jest jej ważną częścią. Jeśli na przykład w polsko-ukraińskiej umowie wpisać adres polskiego kontrahenta w języku ukraińskim, to list wysłany z Ukrainy może po prostu nie dotrzeć do adresata w Polsce, ponieważ adresu zapisanego w języku ukraińskim nikt w Polsce nie zrozumie.

 

FinTranslation tłumaczenia prawnicze są wykonywane przez praktykujących prawników i lingwistów z dużym doświadczeniem w sferze prawa gospodarczego i autorskiego, a także w tłumaczeniach dokumentów prawniczych.

 

Zapytaj o wycenę

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *