Tłumaczenie umowy i innych dokumentów prawniczych

Tłumaczenie umowy i innych dokumentów prawniczych. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę?

Po pierwsze, należy zadecydować, czy właściwie potrzebne jest tłumaczenie umowy, czy też trzeba ułożyć nową umowę od podstaw. Przykładowo, nasi klienci, którzy prowadzą biznes w Polsce i w Ukrainie, często zamawiają tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski tekstu umowy albo licencji czy innych zezwoleń w celu umieszczenia go na stronie lub w sklepie internetowym – w takich przypadkach zalecamy ułożenie nowej umowy do użytku na terytorium Polski i innych krajów UE, ponieważ prawo w tych sferach jest bardzo różne i samo tłumaczenie tekstu umowy, używanej dla celów biznesowych w Ukrainie, nie pozwoli klientowi na zastosowanie jej w Polsce. W takich przypadkach trzeba ułożyć nową, oddzielną umowę w języku polskim.

Tłumaczenie umowy (często do wersji dwujęzycznej) jest konieczne i sensowne w przypadku umów międzynarodowych. Tłumaczenie umów należy do tłumaczeń prawniczych.

Dokumenty prawnicze powinny być tłumaczone tylko przez profesjonalnych tłumaczy, którzy specjalizują się w tłumaczeniach prawniczych i mają wykształcenie prawnicze abo co najmniej znaczne doświadczenie w tłumaczeniach z tej tematyki. Pomyłki w tłumaczeniu tekstu umowy mogą spowodować na przykład niewłaściwą interpretację warunków umowy, straty materialne, wniesienie skargi sądowej.

Trudność w tłumaczeniu prawniczym polega na tym, że tekst źródłowy dokumentu został przygotowany w odniesieniu do odpowiedniego systemu prawnego, co znajduje odzwierciedlenie w zawartych w nim terminach prawnych, a tekst tłumaczenia powinien funkcjonować w ramach innego systemu prawnego, z charakterystycznymi dla niego terminami prawnymi.

Poza poprawnym tłumaczeniem terminów dokumentu oraz zachowaniem stylu dokumentu w tłumaczeniu, ważne są jeszcze następujące kwestie:

 • Jednorodność tłumaczenia terminologii i tekstu jako całości. Aby to osiągnąć, warto stworzyć bazę terminów i korzystać z niej w procesie tłumaczenia. Przykładowo, w bazie terminów ustaliliśmy, że terminowi „agreement” odpowiada słowo „umowa”, co oznacza, że wynikiem tłumaczenia wysokiej jakości będzie tekst końcowy w języku polskim, w którym podany termin w całym tekście będzie przetłumaczony jako „umowa”. Jeśli nie stworzono bazy terminów, to pojawia się ryzyko, że w otrzymanym tłumaczeniu na początku tekstu termin „agreement” zostanie przetłumaczony jako „umowa”, w środku tekstu jako „ugoda”, a na końcu jako „kontrakt”.  Jeśli jest to jeden z kluczowych terminów dotyczących produktu, należy wpisać go do bazy terminów, aby był zawsze tłumaczony jednakowo.
 • Poprawne tłumaczenie nazwy firmy i jej formy prawnej. Przestrzegamy następujących zasad: nie tłumaczymy nazwy firmy i jej formy prawnej, dokonujemy transliteracji. Jest to spowodowane tym, że bezpośrednie tłumaczenie ukraińskiej formy prawnej OOO lub TOW jako na przykład Ltd – w języku angielskim czy sp. z o. o. – w języku polskim jest nieprawidłowe. Taki skrót oznacza miejsce rejestracji firmy.  W FinTranslation mamy następującą regułę tłumaczenia nazw: naprzykład, oryginalna nazwa i forma prawna firmy – ТОВ „Ірис”. Tłumaczenie na angielski: TOV Irys (Ltd), tłumaczenie na polski: TOW Irys (sp. z o. o.). W ten sposób uzyskujemy transliterację formy prawnej oraz nazwy (ponieważ firma działa w obrębie prawa ukraińskiego), a w nawiasie dopisujemy analogiczną formę prawną kraju języka docelowego.
 • Tłumaczenie adresu. Jesteśmy zdania, że w przypadku tłumaczeń prawniczych adres należy pozostawić w oryginale. Można także dokonać transliteracji (nie – tłumaczenia) adresu na język obcy, ale jednocześnie zawsze trzeba zachować wersję oryginalną. Dlaczego tak: w umowie adres funkcjonuje jako adres do korespondencji i jest jej ważną częścią. Jeśli na przykład w polsko-ukraińskiej umowie wpisać adres polskiego kontrahenta w języku ukraińskim, to list wysłany z Ukrainy może po prostu nie dotrzeć do adresata w Polsce, ponieważ adresu zapisanego w języku ukraińskim nikt w Polsce nie zrozumie.

 

FinTranslation tłumaczenia prawnicze są wykonywane przez praktykujących prawników i lingwistów z dużym doświadczeniem w sferze prawa gospodarczego i autorskiego, a także w tłumaczeniach dokumentów prawniczych.

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie materiałów konferencyjnych

W FinTranslation specjalizujemy się w tłumaczeniach materiałów konferencyjnych z takich dziedzin, jak: finanse, bankowość, FinTech i konferencje biznesowe dla eksporterów.

Oferujemy następujące rodzaje usług tłumaczeniowych na potrzeby konferencji:

 • tłumaczenie materiałów dystrybucyjnych i promocyjnych, w tym programu i harmonogramu;
 • tłumaczenie prezentacji;
 • napisy;
 • tłumaczenie stron internetowych;
 • inne dokumenty.

 

Oferujemy usługi tłumaczeniowe w następujących parach językowych:

 • z angielskiego na rosyjski
 • z angielskiego na ukraiński
 • z angielskiego na polski
 • z polskiego na rosyjski
 • z polskiego na rosyjski i ukraiński
 • z rosyjskiego na polski
 • z ukraińskiego na polski

Wszyscy nasi lingwiści są native speakerami i ekspertami w danym obszarze, mającymi co najmniej 10-letnie doświadczenie pracy w branży.

Tłumaczymy materiały na:

 • konferencje
 • seminaria
 • wyjazdy edukacyjne
 • szkolenia
 • spotkania

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na polski dla TM Kukuzauryky

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na polski to jedna z kluczowych par językowych, w których pracujemy.

Dla TM „Kukuzauryky” przetłumaczyliśmy ofertę handlową skierowaną do potencjalnych partnerów do współprodukcji na polskim rynku.

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na polski dla TM Kukuzauryky 2

 

Tłumaczenie z języka rosyjskiego na polski dla TM Kukuzauryky 1


TM „Kukuzauryky” to ukraiński producent naturalnych chrupek kukurydzianych z oryginalnym i atrakcyjnym designem.

Typ treści do tłumaczenia: oferta handlowa (prezentacja) dla potencjalnych partnerów biznesowych w Polsce

Ilość pracy wykonanej przez biuro tłumaczeń FinTranslation: tłumaczenie oferty handlowej z języka rosyjskiego na polski.

 

W FinTranslation dokonujemy tłumaczenia tekstów i stron internetowych dla dużych korporacji, a także dla małych firm w następujących parach językowych:

 • tłumaczenie z angielskiego na rosyjski, ukraiński i polski
 • tłumaczenie z polskiego na rosyjski i ukraiński
 • tłumaczenie z rosyjskiego i ukraińskiego na polski

 

Zespół FinTranslation to nie tylko lingwiści i profesjonalni tłumacze, ale także ekonomiści, bankierzy i specjaliści z głównych sektorów gospodarki. W ten sposób gwarantujemy profesjonalne tłumaczenie twoich treści w kontekście branży.

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie dokumentów rachunkowych

Kiedy firma wychodzi na rynki zagraniczne, współpracuje z zagranicznymi partnerami i pragnie przyciągnąć zagranicznych inwestorów, dokumenty rachunkowe i sprawozdania finansowe to materiały, które w pierwszej kolejności powinny zostać przetłumaczone na język zrozumiały dla partnerów i inwestorów. Jeśli twoja firma oferuje usługi rachunkowe dla klientów międzynarodowych, dostępność strony oraz materiałów na temat twoich usług w języku obcym jest konieczna do prowadzenia biznesu i przyciągnięcia nowych klientów.

Biuro tłumaczeń FinTranslation specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentów rachunkowych i wykonuje tłumaczenia następujących dokumentów oraz materiałów:

 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Deklaracje podatkowe
 • Korespondencja handlowa
 • Umowy kredytowe, umowy o leasing, hipoteki, poręczenia
 • Dokumenty bankowe
 • Biznes-plany, wnioski kredytowe
 • Materiały marketingowe dla usług rachunkowych
 • Treści na strony dotyczące rachunkowości

 

Zapewniamy poufność informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

 

Nasze pary językowe:

– tłumaczenie z polskiego na rosyjski

– tłumaczenie z polskiego na ukraiński

– tłumaczenie z ukraińskiego na polski

– tłumaczenie z rosyjskiego na polski

– tłumaczenie z angielskiego na rosyjski

– tłumaczenie z angielskiego na ukraiński

– tłumaczenie z angielskiego na polski

 

Dlaczego my:

 • profesjonalne tłumaczenie. Wszyscy nasi tłumacze są wykwalifikowanymi tłumaczami i native speakerami, mającymi doświadczenie w branży od co najmniej 5 lat (biura rachunkowe, banki). Wszyscy nasi tłumacze przeszli zarówno testy lingwistyczne, jak i znajomości terminologii danej branży.
 • kontrola jakości. Każde tłumaczenie przechodzi wewnętrzną ocenę jakości przed wysłaniem do klienta. Więcej na temat kontroli jakości w FinTranslation można przeczytać tutaj: http://fintranslation.com/pl/quality-control/

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie materiałów finansowych

Każda firma w czasie funkcjonowania generuje szereg dokumentów rachunkowych i innych materiałów finansowych, które przy współpracy z zagranicznymi partnerami wymagają tłumaczenia na język zrozumiały dla partnerów i akcjonariuszy.

Biuro tłumaczeń FinTranslation specjalizuje się w tłumaczeniu materiałów z branży rachunkowości i finansów, i wykonuje tłumaczenia następujących materiałów finansowych:

 • Sprawozdania finansowe
 • Informacje dla akcjonariuszy i partnerów
 • Raporty makroekonomiczne
 • Sprawozdania z audytu
 • Dokumenty korporacyjne
 • Umowy kredytowe, umowy o leasing, hipoteki, poręczenia
 • Dokumenty bankowe
 • Biznes-plany, wnioski kredytowe
 • Materiały marketingowe dla usług finansowych
 • Treści na strony dotyczące usług finansowych

 

Zapewniamy poufność informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

 

Nasze pary językowe:

– tłumaczenie z polskiego na rosyjski

– tłumaczenie z polskiego na ukraiński

– tłumaczenie z ukraińskiego na polski

– tłumaczenie z rosyjskiego na polski

– tłumaczenie z angielskiego na rosyjski

– tłumaczenie z angielskiego na ukraiński

– tłumaczenie z angielskiego na polski

 

Dlaczego my:

 • profesjonalne tłumaczenie. Wszyscy nasi tłumacze są wykwalifikowanymi tłumaczami i native speakerami, mającymi doświadczenie w branży od co najmniej 5 lat (banki, firmy audytujące). Wszyscy nasi tłumacze przeszli zarówno testy lingwistyczne, jak i znajomości terminologii danej branży.
 • kontrola jakości. Każde tłumaczenie przechodzi wewnętrzną ocenę jakości przed wysłaniem do klienta. Więcej na temat kontroli jakości w FinTranslation można przeczytać tutaj: http://fintranslation.com/pl/quality-control/

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie wpisów w serwisach społecznościowych

Jak tłumaczyć wpisy w serwisach społecznościowych

Zanim zaczniesz tłumaczyć i prowadzić profil w języku obcym, upewnij się, że przeprowadzone zostały działania poprzedzające, które staną się podstawą do osiągnięcia twoich celów marketingowych w serwisach społecznościowych:

 1. Lokalizacja produktu. To pierwsza rzecz, która powinna zostać zrobiona. Lokalizacja produktu to zarówno przetłumaczenie strony www i interfejsu produktu, jak i lokalizacja dodatkowych funkcji: e-maili, wiadomości powitalnych, wiadomości o zmianie hasła itd. W branży e-handlu są to także strony dotyczące płatności i dostawy produktu.
 2. Lokalizacja treści marketingowych, a dokładniej bloga, artykułów. Dzięki tłumaczeniu tych treści zbliżysz się do swoich lokalnych klientów.

Następnym krokiem będzie lokalizacja treści w serwisach społecznościowych.

 1. Określ ogólną strategię i plan działania w serwisach społecznościowych. W ilu językach będziesz prowadzić profil swojego produktu w mediach społecznościowych? Czy będzie je prowadzić jeden menedżer SMM czy paru? Jak profile będą oddziaływać na siebie nawzajem? Czy będziesz pisać wpisy w jednym języku a potem je tłumaczyć? A może chcesz zróżnicować wpisy dla każdego rynku, aby były one nie tylko napisane w lokalnym języku (to można zrobić za pomocą tłumaczenia treści), ale także brały pod uwagę lokalizację potencjalnego klienta, miejscowe wydarzenia i imprezy? Jakie cele sobie wyznaczasz i w jaki sposób będziesz mierzyć efektywność wprowadzania danych treści w każdym z języków?
 2. Czy dla każdego języka i każdego rynku będziesz prowadzić osobny profil swojego produktu w sieci społecznościowej?
 3. Pamiętaj, że znaczenie ma nie tylko publikacja postów w lokalnym języku, ale też interakcja między wpisami. Dokładnie w taki sam sposób, jak zaciekawiasz użytkowników swoim produktem i prowadzisz profil w twoim rodzimym języku, trzeba działać na profilach w innych językach. Pamiętaj, że ważne jest nie tylko publikowanie lokalizowanych treści, ale także zachęcanie użytkowników do dyskusji i odpowiadanie na ich komentarze. Znajdź sposób, aby szybko tłumaczyć komentarze i odpowiedzi na nie.

 

Cechy szczególne tłumaczenia wpisów w serwisach społecznościowych:

 1. Ograniczenie liczby słów w poście (dotyczy to przede wszystkim Twittera). Tutaj trzeba będzie zastosować umiejętność tłumaczenia lakonicznego, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tłumaczenie z angielskiego, bo w tym języku zdania są krótsze, niż na przykład w większości języków słowiańskich.
 2. Wykorzystanie żargonu. W wielu serwisach społecznościowych używa się specyficznego języka (na przykład czasownik „ćwierkać” na Twitterze). Dokonując tłumaczenia wpisów ważne jest, by wziąć pod uwagę bazę terminów każdego serwisu społecznościowego i używać jej w tłumaczeniu. Tylko w ten sposób tłumaczenie będzie brzmieć naturalnie, a nie literacko.
 3. Dokładnie określ rynek docelowy, dla którego tłumaczysz treści. Niektóre języki mogą być używane w wielu krajach. W takim wypadku użyj, jeśli to możliwe, odmiany danego języka. To pomoże w maksymalnym stopniu zlokalizować twoje treści.

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Tłumaczenie treści newslettera, czyli lokalizacja w e-mail marketingu

Lokalizacja w e-mail marketingu

Marketing cyfrowy staje się głównym elementem strategii marketingowej każdej firmy, która pracuje na wielu rynkach lub na globalnym rynku jako całości. Tworzenie wielojęzycznych kampanii marketingowych jest niezbędne, aby odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku.

E-mail marketing to jeden z podstawowych sposobów, za pomocą którego firmy utrzymują ciągłość kontaktu z subskrybującymi, pozyskują ich oraz zwiększają zaangażowanie w produkt istniejących i potencjalnych klientów.

Dostosowanie i tłumaczenie treści newslettera jest bardzo ważne, aby osiągnąć cele we współczynnikach klikalności (CTR).

Popularność e-mail marketingu rośnie w związku z coraz powszechniejszym użyciem smartfonów. Dzięki możliwości dostosowania wyglądu i personalizacji wiadomości, e-mail marketing staje się jednym z kluczowych narzędzi do zwiększenia konwersji.

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, 75 % klientów nie kupi produktu, jeśli nie jest on przetłumaczony na ich język ojczysty. W związku z tym, jeśli twoja konkurencja rozsyła newsletter do potencjalnych klientów w ich ojczystym języku, a ty nie, to po prostu straciłeś przewagę konkurencyjną. Oprócz tego newsletter w języku ojczystym klienta ma znacznie wyższe współczynniki wejść na stronę i konwersji, niż na przykład globalny newsletter do wszystkich krajów w języku angielskim.

Lokalizacja to potężne narzędzie, które pomaga dotrzeć do klienta z informacją w jego języku i aktualną dla miejsca, gdzie się znajduje, i to może być coś, co odróżni cię od konkurencji. Takie wiadomości i treści są generalnie lepiej przyjmowane, co realnie zwiększa współczynniki CTR i konwersji.

 

W FinTranslation mamy doświadczenie w lokalizacji treści newsletterów z różnych branży.

 

Zapytaj o wycenę

Read more...

Jeszcze raz o SEO i tłumaczeniu twojej strony

SEO optymalizacja i tłumaczenie strony internetowej

Jeśli do tej pory tłumaczysz swoją stronę na język obcy, nie używając SEO optymalizacji, to osiągnięcie korzyści biznesowych jest mało prawdopodobne. Strona internetowa twojej firmy może i powinna być źródłem dochodów, i najwyższy czas zastanowić się nad tym, jak zwiększyć liczbę jej odwiedzin. W dzisiejszym cyfrowym świecie, nawet jeśli sprzedajesz większość swoich produktów offline, pozycjonowanie online jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi służących generowaniu strumienia potencjalnych klientów.

Treść strony internetowej to większość zawartości SEO. Biuro tłumaczeń zapewni, że treść twojej strony w języku obcym będzie efektywna. Wykorzystaj język, aby stać się bardziej zauważalnym dla klienta w wyszukiwarkach internetowych (Google, Yandex itd.)

Jak wykonujemy tłumaczenie stron internetowych z SEO optymalizacją w FinTranslation:

1.Wysyłasz nam link do strony, której treść chciałbyś przetłumaczyć;

2. My wybieramy słowa kluczowe w języku obcym dla strony głównej, podstron albo poszczególnych grup towarów (jeśli to sklep internetowy):

 • do wybrania tych słów używamy narzędzia Google Keyword Planner;
 • najpierw wybieramy wszystkie słowa, za pomocą których klienci szukają analogicznego produktu na rynku docelowym; sprawdzamy także, jakie słowa kluczowe są wykorzystywane do pozycjonowania stron twoich najważniejszych konkurentów na rynku docelowym;
 • z całej puli możliwych słów kluczowych wybieramy te, które mają średnią konkurencję i wysoki wskaźnik wyszukiwania;
 • przy dodatkowym zamówieniu klienta obliczamy i przedstawiamy budżet pełnej SEO optymalizacji strony na rynku docelowym.

 

3. Tłumaczymy treść strony uwzględniając wybrane słowa kluczowe, a także ich częstotliwość w tekście potrzebną dla optymalizacji treści tłumaczenia.

4. Otrzymujesz przetłumaczoną stronę, która już pracuje dla twojej firmy.

 

 

Wycena tłumaczenia

SEO optymalizacja i promocja Google

Read more...

Tłumaczenie dla branży e-handlu

Tłumaczenie dla branży e-handlu

Otwarcie sklepu internetowego na rynku międzynarodowym – to skok na nowy poziom prowadzenia biznesu albo nawet zmiana modelu usług. Wysokiej jakości tłumaczenie sklepu internetowego z użyciem SEO optymalizacji, która pozwoli zagranicznym klientom łatwo znaleźć twój towar, zapewni Ci gwałtowny rozwój na nowych rynkach.

Jakie główne treści na stronie trzeba przetłumaczyć:

 • Opis produktu. To główna część zawartości strony. Jeśli twój katalog produktów jest duży to wybierz towar priorytetowy, który trzeba przetłumaczyć w pierwszej kolejności. Tłumacz swój katalog stopniowo.

Inne dynamiczne treści:

 • Informacja zwrotna od klientów. To bardzo ważna część twojej strony. Tłumaczenie tej części nie powinno być bardzo dopracowane, ponieważ będzie brzmieć nienaturalnie. Używaj stylu potocznego.
 • FAQ. Ta część strony zmienia się średnio o 10-20% w ciągu roku. Nie tak często, jak reszta treści w sklepie internetowym. Tłumacz te treści w miarę ich dodawania na stronę. W tej części też ważna jest SEO optymalizacja. Upewnij się, że publikujesz unikalne treści, zoptymalizowane, zawierające słowa kluczowe.
 • Blog, komunikaty prasowe, newsletter i inne treści marketingowe. Przy tłumaczeniu tych treści trzeba utrzymywać równowagę pomiędzy krótkimi terminami na tłumaczenie a jakością samego przekładu. Nie oszczędzaj na tłumaczeniu tych treści, ponieważ one mocno wpływają na reputację i odbiór marki na lokalnych rynkach.

Stałe treści na stronie:

 • Lokalizacja metod płatności i dostawy towarów. Ta część zwykle powinna zostać stworzona od zera, biorąc pod uwagę preferencje co do metod płatności, waluty i sposobów dostawy na lokalnym rynku.
 • Regulamin i inne treści prawnicze na stronie. Te treści powinny zostać przełożone za jednym razem, zleć to biuru tłumaczeń, które dokona profesjonalnego tłumaczenia. Jeśli istnieją znaczne różnice w przepisach dotyczących warunków płatności, dostawy i zwrotu towarów, a także ochrony danych osobowych itp., to tę część strony należy stworzyć od zera, uwzględniając normy prawne lokalnego rynku.

 

Jak tłumaczyć takie treści:

Jeśli tłumaczysz stronę na więcej niż jeden język obcy, koniecznie skorzystaj z usług biura tłumaczeń.  Nie bierz na siebie zarządzania procesem i jakością tłumaczenia.

Metody tłumaczenia:

 1. Profesjonalne tłumaczenie dla branży e-handlu. Zastosuj tę metodę, jeśli twoim celem jest:
 • uzyskać profesjonalne tłumaczenie treści, niedosłowny, lokalizowany przekład, który przekaże klientowi jak najdokładniejsze informacje z punktu widzenia marketingu;
 • stworzyć i dobrze wypromować swoją markę na nowych rynkach zgodnie z wewnętrzną polityką marketingową twojej firmy.
 1. Tłumaczenie maszynowe z późniejszą redakcją. Możesz zastosować tę metodę, jeśli twoim celem jest:
 • przetłumaczyć dużą ilość tekstu na stronie w bardzo krótkim czasie (na przykład ponad 20000 słów dziennie);
 • zminimalizować koszty tłumaczenia. Jednak w takim wypadku nie oczekuj lokalizacji treści ani kreatywnego tłumaczenia marketingowego.

Oczywiście w obu przypadkach tłumaczenie nie powinno zawierać błędów. Nie ma o tym nawet mowy.

W obu przypadkach koniecznie wykorzystaj:

 1. Pamięć tłumaczeniową. Jeśli twój katalog produktów jest duży, będzie się w nim trafiać sporo sformułowań wcześniej przetłumaczonych na stronie. W związku z tym mniej zapłacisz za tłumaczenie. Nawet duże i modne marki wykorzystują pamięć tłumaczeniową przy tłumaczeniu treści w swoich sklepach internetowych. Wszyscy starają się optymalizować (poprawnie) koszty tłumaczenia treści nowych kolekcji odzieżowych dodawanych na stronę. Po co płacić za tłumaczenie całości towaru, jeśli w nowym sezonie zmienił się tylko kolor i niektóre detale? Płacisz tylko za nowo dodane sformułowania w opisie produktu. Jak stworzyć pamięć tłumaczeniową? Przed rozpoczęciem tłumaczenia poinformuj biuro tłumaczeń, że podczas procesu chcesz gromadzić pamięć tłumaczeniową. Wybierz profesjonalne biuro tłumaczeń, które robi to domyślnie, jako jeden ze stałych elementów procesu tłumaczenia. Po dokonaniu tłumaczenia pamięć tłumaczeniowa jest przekazywana klientowi. Jej kopia zostaje również w biurze tłumaczeń do wykorzystania przy następnych projektach.
 2. Glosariusz. Jeśli twój katalog produktów jest duży, wspólnie z biurem tłumaczeń opracuj bazę terminów (glosariusz) dla swoich produktów. Zapewni to jednorodne tłumaczenie terminów w całym tekście i ochronę twojej marki oraz ułatwi klientowi orientację w produktach na stronie.
 3. Słowa kluczowe. Wykonaj tłumaczenie treści z użyciem słów kluczowych. To pomoże zoptymalizować stronę w wyszukiwarce Google pod zapytania użytkowników. To must-have w branży e-commerce.

 

FinTranslation zapewnia tłumaczenia treści stron internetowych i treści marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę Usługi.

Read more...

Tłumaczenie dla branży turystycznej

 

Jakie treści warto tłumaczyć z punktu widzenia firm działających w branży turystycznej?

Nie ulega wątpliwości, że tłumaczenie oferty ma kluczowe znaczenie dla firm, które działają na rynku międzynarodowym.

W branży turystycznej są to:

 • Hotele
 • Biura podróży online i internetowe systemy rezerwacji
 • Blogi podróżnicze
 • Przewoźnicy międzynarodowi (linie lotnicze, koleje, operatorzy rejsów, wycieczek autokarowych itd.).

Strategia marketingowa firmy turystycznej powinna być dokładnie przemyślana dla wszystkich wersji językowych oraz dla różnych grup demograficznych i grup interesów.

Treści marketingowe

Treści marketingowe to wszystkie reklamy i materiały PR, takie jak artykuły prasowe, blogi, sieci społecznościowe, kampanie, banery, ulotki i wiele innych.

Zwróć uwagę na proces lokalizacji. Tłumaczenie treści marketingowych często wymaga współpracy kilku zespołów, np. IT, designu, marketingu. Maksymalne zaangażowanie wszystkich usprawni proces lokalizacji i uruchomienia np. strony internetowej w zlokalizowanej wersji lub w innych językach. Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych native speakerów i profesjonalistów przy tworzeniu treści w kilku językach.

Tłumaczenie podstawowych informacji

Przetłumaczenie podstawowych informacji o hotelu, takich jak menu, pozwoli klientom przeczytać niezbędne informacje w rodzimym języku. Będzie także pomocne dla wielojęzycznego personelu (stewardes, kelnerów itd.). Dzięki przetłumaczeniu pozostałych treści, które często są pomijane, np. broszur i plakatów o zabiegach SPA i innych dodatkowych usługach, klient będzie wiedział, że poświęciliście czas dla jego wygody. Do tłumaczenia informacji związanych z bezpieczeństwem trzeba odnieść się z należytą powagą i polecić jego wykonanie wyspecjalizowanym tłumaczom.

Lokalizacja stron internetowych i aplikacji mobilnych

Dziś turyści poszukują informacji w trakcie podróży, korzystając z urządzeń mobilnych, więc tworząc stronę o podróżach albo aplikację mobilną weź pod uwagę ich potrzeby. Wykorzystaj najlepsze praktyki do stworzenia przyjaznego interfejsu, żeby klienci mogli z łatwością zarezerwować bilety na pociąg w ostatniej chwili, sprawdzić szczegóły dotyczące hotelu albo przeczytać recenzje miejscowych restauracji. Zadbaj by przełączanie języków było proste, wprowadzając przycisk lub panel wyboru języka/kraju.

Treści rozrywkowe

Do tłumaczenia treści rozrywkowych, zaczynając od magazynów na pokładzie samolotu a kończąc na filmach dostępnych w pokoju hotelowym, wybierz biuro tłumaczeń, które obsługuje wiele języków i przygotowuje treści dla rożnych grup odbiorców. Zapewnienie klientom zlokalizowanych treści rozrywkowych nie jest najważniejsze, ale pokazuje, że możecie zaproponować im poczucie komfortu i obsługę w ich języku na takim samym poziomie jak lokalne firmy.

Treści dla partnerów

Firmy, które prowadzą systemy rezerwacji miejsc na całym świecie (albo w jego części) lub oferują inne usługi międzynarodowe online, stworzone dla przedsiębiorców z różnych stron świata, mogą zaoferować tłumaczenie jako dodatkowe udogodnienie dla swoich partnerów. Wprowadzając jednolite tłumaczenie w swoim systemie możesz pomóc przedsiębiorcom korzystającym z twoich usług w rozwoju i zaistnieniu na rynku międzynarodowym. To także pomoże ci przekształcić swój system w must-visit, pełen przydatnych i łatwo dostępnych informacji dla użytkowników końcowych.

Jest to szczególnie ważne dla: firm, które nie zajmują się sprzedażą bezpośrednią, ale prowadzą system umożliwiający innym firmom reklamę i sprzedaż swoich usług.

 

FinTranslation zapewnia tłumaczenia treści stron internetowych i treści marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę Usługi.

Read more...